- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

View other editions

Depression hos IPF-patienter – något som är värt att uppmärksamma

När man diagnostiseras med en sjukdom som idiopatisk lungfibros (IPF) är det inte bara fysiska utmaningar som väntar. Både diagnosen och sjukdomen i sig påverkar även den mentala hälsan, och det kan leda till att man kan bli deprimerad. Forskning visar att depression i själva verket är relativt vanligt hos IPF-patienter. Därför menar forskarna att större uppmärksamhet bör ägnas åt identifiering och behandling av depression i samband med IPF. 

depression-belungmagazine

Det är viktigt att vara uppmärksam på eventuella symtom på depression, även om lungfunktionen egentligen inte är så dålig

Japanska forskare undersökte nyligen en grupp på 121 IPF-patienter, varav 27 hade borderline eller konstaterad depression. Det visade sig att depression var en viktig bidragande faktor till dessa patienters totala hälsotillstånd. Forskarna tror därför att effektiv behandling av depression, som till exempel samtalsterapi, kan förbättra livskvaliteten hos IPF-patienter. De konstaterar att det är viktigt att vara uppmärksam på eventuella symtom på depression, även om lungfunktionen egentligen inte är så dålig. IPF-patienter bör rutinmässigt kontrolleras med avseende på depression, och lämplig understödjande behandling som psykologisk rådgivning och antidepressiva läkemedel ska erbjudas.

Det mentala tillståndet är precis lika viktigt och bör alltid tas på allvar

Kim Fredrickson, som fick diagnosen IPF år 2014, kan intyga att studieresultaten från de japanska forskarna stämmer. Hon vittnar om att det är helt normalt att känna sig ledsen, frustrerad, arg och överväldigad när man får sin IPF-diagnos. Hon poängterar också att det är vanligt att både patienter och anhörigvårdare drabbas av depression på grund av den sorg och stress man känner. Hon berättar att det som tur är finns många olika sätt att behandla depression. Förutom medicinering, vilket är något man alltid kan diskutera med läkaren, finns bland annat samtalsterapi, fysisk träning och stödgrupper. Det är ju trots allt inte bara lungfunktionen som avgör hur man mår, utan det mentala tillståndet är precis lika viktigt och bör alltid tas på allvar.

Nyligen presenterade även professor Demosthenos Bouros och hans grekiska kolleger resultat angående hur depression påverkar IPF-patienter på den kongress som American Thoracic Society (ATS) anordnar varje år. De hade genomfört en prospektiv studie av 72 IPF-patienter som inte tidigare varit drabbade av depression och fann att hos 39% hade depression en betydande inverkan på sjukdomens svårighetsgrad, symtombördan och livskvaliteten. Enligt dessa forskare bör man i framtida prospektiva studier undersöka betydelsen av behandling med antidepressiva läkemedel hos patienter med IPF och samtidig depression.

Källor:
Matsuda T, et al. Intern Med 56: 1637-1644, 2017 DOI: 10.2169/internalmedicine.56.7019
Sammandrag presenterat av Argyrios Tzouvelekis et al på American Thoracic Societys årsmöte i maj 2017, Washington, USA: http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/ajrccm-conference.2017.195.1_MeetingAbstracts.A1138
https://pulmonaryfibrosisnews.com/2017/08/08/pulmonary-fibrosis-and-struggles-and-solutions-for-dealing-with-depression/

 

disclaimer
zinccode