- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

View other editions

IPF-patienter rekommenderar program för självbemyndigande

Du kanske redan deltar i en stödgrupp för IPF-patienter där ni utbyter erfarenheter. Om du inte gör det kanske du undrar om det skulle vara till hjälp. Nyligen påvisade nederländska forskare att ett kort program för självbemyndigande för patienter med idiopatisk lungfibros (IPF) och deras närstående, som fokuserade på strategier för att lära sig leva med denna förödande lungsjukdom, gav ganska goda resultat.

patient-support-belungmagazine

Det är väl känt att IPF-patienter behöver tillgång till bättre informationskällor, kunskap om sjukdomen och stödgrupper. På ett universitetssjukhus i Nederländerna utvärderade forskare vilken effekt ett kort program för självbemyndigande hade på livskvaliteten för IPF-patienter och deras partners. Det är värt att notera att programmet hade utvecklats i samarbete med patienter och företrädare för olika professioner inom vården. Programmet bestod av tre eftermiddagsmöten då IPF-patienter och deras partners kunde utbyta erfarenheter och dra lärdom av varandra.

Patienternas partners fick fylla i ett frågeformulär om livskvalitet som utarbetats särskilt för dem

De IPF-patienter med partner som deltog i studien delades in i två grupper där den ena gruppen deltog i mötena medan den andra inte gjorde det. Alla ombads att fylla i flera olika frågeformulär vid tre tillfällen: i början av programmet, efter tre veckor och efter tre månader. Frågeformulären handlade om ångest och depression, stress och kunskaper om IPF samt om patienternas hälsotillstånd. Dessutom fick patienternas partners fylla i ett frågeformulär om livskvalitet som utarbetats särskilt för dem. Resultaten från de frågeformulär som fyllts i av patienter och partners som hade deltagit i mötena jämfördes med resultaten från patienter och partners som inte hade deltagit.

Det visade sig att deltagandet i hjälpprogrammet hade en positiv inverkan på välbefinnandet hos IPF-patienterna och deras partners. Eftersom de grupper som deltog i programmet var små uppmuntrades ömsesidiga kontakter. De patienter som deltog tyckte att mötena var ”lärorika, nyttiga och stöttande” och skulle absolut rekommendera dem till andra.

Deltagandet i hjälpprogrammet hade en positiv inverkan på välbefinnandet hos IPF-patienterna och deras partners

Referencer:
van Manen MJG, van ’t Spijker A, Tak NC, et al. Patient and partner empowerment programme for idiopathic pulmonary fibrosis. Eur Respir J 2017; 49: 1601596 [https://doi.org/10.1183/13993003.01596-2016].


disclaimer
zinccode