- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

View other editions

Hosta vid IPF – ett besvärligt symtom

För de flesta människor är hosta det enklaste sättet att bli av med något som retar i halsen eller bara ett irriterande förkylningssymtom. Men för personer med lungsjukdom kan hosta innebära något helt annat. För exempelvis IPF-patienter kan hosta påverka livskvaliteten mycket negativt. Den kan också vara ett tecken på mer allvarlig sjukdom. Trots detta har det gjorts få studier för att undersöka orsaken till hosta vid IPF, och effektiv behandling saknas.

cough-ipf-belungmagazine-se

En del patienter hostar ungefär två gånger per timme, medan andra kan hosta hela 39 gånger på en timme

Eftersom hosta är ett vanligt symtom på många olika lungsjukdomar kan det gå flera år innan IPF-patienter till slut får sin diagnos. För många är hosta det första symtomet på IPF, och hostdämpande medel hjälper inte. De beskriver det som torrhosta som blir värre när de tränar eller pratar. En del patienter hostar ungefär två gånger per timme, men andra kan hosta hela 39 gånger på en timme! Du kan tänka dig vilken inverkan detta har på livskvaliteten. Dessa patienter anpassar ofta sina liv så att de undviker sociala situationer där hostan kan bli generande.

Dessvärre är det inte känt exakt hur hosta vid IPF fungerar. Det är en komplicerad reflex och de förändringar som sker i lungvävnaden vid IPF kan leda till ökad hostkänslighet. Det innebär att IPF-patienter hostar lättare än friska personer när lungorna retas av ett irriterande ämne. Fler framsteg behöver göras inom behandlingen av hosta hos IPF-patienter. De flesta patienter provar de vanliga hostdämpande medlen, men med begränsad framgång.

IPF-patienter hostar lättare än friska personer när lungorna retas av ett irriterande ämne

Sammanfattningsvis kan hosta ha mycket stor inverkan på IPF-patienters liv och mycket forskning behövs – inte bara för att kartlägga hostans mekanismer utan även, och kanske framför allt, för att hitta effektiv behandling.

Källa:
Vigeland CL, Hughes AH, Horton MR. Etiology and treatment of cough in idiopathic pulmonary fibrosis. Respir Med 2017;123:98-104.

 

disclaimer
zinccode