- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

View other editions

”Använd patientorienterade resultatmått i studier av IPF”

Det är inget nytt inom sjukvården att läkare och patient ofta uppfattar patientens tillstånd på olika sätt. En del läkare tenderar att främst fokusera på siffror och testresultat, medan patienter brukar lägga större fokus på sin egen upplevelse av sjukdomen. Så är fallet även vid idiopatisk lungfibros (IPF) och forskarna vill nu använda en mer patientorienterad metod för att studera IPF.

tangible-outcomes-belungmagazine

Ett av de testresultat som lungspecialister i första hand förlitar sig på vid behandling av IPF är forcerad vitalkapacitet (FVC). Det är förvisso ett mycket viktigt mått på lungfunktionen, men det är knappast något som patienterna talar om när de beskriver sin IPF. I kliniska studier som undersöker nya behandlingar för IPF definieras dock behandlingseffektiviteten oftast som minskad försämring av FVC. Forskarna menar att detta bör förändras.

De baserar sitt uttalande på insikter från en IPF-studie som gjorts i USA. I studien analyserade man antalet patienter som lades in på sjukhus på grund av andningssvårigheter istället för att utgå ifrån den minskade försämringen av FVC. Resultaten visade att patienter som fick en viss IPF-behandling löpte mindre risk att bli inlagda på sjukhus till följd av andningssvårigheter.

Det här var första gången som ett minskat antal sjukhusinläggningar på grund av andningssvårigheter användes som resultatmått i en IPF-studie

Det här var första gången som ett minskat antal sjukhusinläggningar på grund av andningssvårigheter användes som resultatmått i en IPF-studie. Forskarna ser flera fördelar med att inkludera det här patientorienterade resultatmåttet i framtida kliniska studier. En viktig fördel är att det enkelt kan användas av läkare när de samtalar med patienterna om möjliga för- och nackdelar med en viss behandling. Ett minskat antal sjukhusinläggningar är något mycket påtagligt för patienterna, och kan vara till hjälp i beslutsprocessen. Enligt forskarna kan det även påverka behandlingsriktlinjer och sjukvårdsersättning. Dessutom är en behandling som minskar antalet sjukhusinläggningar högst relevant för ett av de viktigaste målen med IPF-behandling, nämligen att patienterna ska kunna leva ett bättre liv. 

Ett minskat antal sjukhusinläggningar är något mycket påtagligt för patienterna, och kan vara till hjälp i beslutsprocessen
Källa:
Podolanczuk AJ, et al. Am J Respir Crit Care Med 2017. doi: 10.1164/rccm.201705-0975ED.
Ley B, et al. Am J Respir Crit Care Med 2017. doi: 10.1164/rccm.201701-0091OC.

 

disclaimer
zinccode