- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

View other editions

Hur kan man lindra andnöd vid IPF?

Andnöd måste vara en av de tuffaste konsekvenserna av att leva med idiopatisk lungfibros (IPF). Andningssvårigheter gör att livskvaliteten upplevs som dålig och leder till att patienterna begränsar sina dagliga aktiviteter. Därför är det logiskt att effektiv behandling av andnöd är ett av de främsta målen inom vården av IPF-patienter. Hur ser det ut i dagsläget på det här utmanande området? Några forskare har sammanfattat det i tidskriften Expert Review of Respiratory Medicine.

chronic-breathlessness-belung-magazine

Vad är det som händer i kroppen när man får andnöd på grund av IPF? Det har att göra med att de neurologiska signalerna inte stämmer överens med den mekaniska responsen. Nerverna säger åt lungorna att arbeta hårdare (den neurologiska signalen), men på grund av IPF kan lungorna inte svara på rätt sätt. Den mekaniska responsen (när lungorna utvidgas för att suga in luft) är inte tillräcklig. Patienten känner att något är fel och upplever att inandningen inte räcker till. Den här situationen uppstår i första hand vid fysisk aktivitet, vilket får patienten att begränsa sina aktiviteter med försämrad livskvalitet som resultat.

På grund av ärrbildningen i lungornas minsta delar är det svårare för syre att färdas från lungorna och ut i blodomloppet

Men lungorna måste också arbeta hårdare vid vila. IPF gör lungorna ”stelare”, vilket innebär både att det är svårare att utvidga dem och att luften blåses ut snabbare än önskvärt. Ytterligare en konsekvens av IPF är det som kallas nedsatt gasutbyte i lungorna. På grund av ärrbildningen i lungornas minsta delar är det svårare för syre att färdas från lungorna och ut i blodomloppet. Tillsammans bidrar dessa faktorer till att andningen hos IPF-patienter blir snabbare och ytligare.

Går det att lindra andnöd vid IPF? Forskarna talar om ett antal olika behandlingar. Dessvärre finns det inga starka bevis för att dessa behandlingar har en positiv inverkan på IPF-relaterad andnöd. Därför välkomnar forskarna fler noggrant utarbetade studier för att fastställa effekten av olika behandlingsmöjligheter vid IPF. Förhoppningen är att de ska kunna ge tydliga svar på hur det här allvarliga symtomet kan lindras. 

Forskarna välkomnar fler noggrant utarbetade studier
Källa:
Denis E. O’Donnell, J. Alberto Neder, Ingrid Harle & Onofre Moran-
Mendoza (2016): Chronic breathlessness in patients with idiopathic pulmonary
fibrosis: a major challenge for caregivers, Expert Review of Respiratory Medicine, DOI:
10.1080/17476348.2016.1251843
 
 

disclaimer
zinccode