- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

View other editions

Ett av de största hindren i behandlingen av ILD kan övervinnas

När det gäller behandling av interstitiell lungsjukdom (ILD) kan man säga att en god början ger en god fortsättning. Tidig diagnos av idiopatisk lungfibros (IPF), som är en av de vanligaste formerna av ILD, har blivit allt viktigare eftersom nya behandlingsalternativ har utvecklats. Finska forskare har undersökt hur snabbt IPF-patienter remitteras till högspecialiserad vård (tertiärvård) genom att analysera remisser. Deras fynd visar att viktiga åtgärder kan vidtas för att minska tiden från det att symtomen uppkommer till dess att remittering görs. 

early-diagnosis-belung-magazine

Enligt forskarna är de först med att ha utvärderat rutinerna för remittering av IPF-patienter till tertiärvården baserat på remisser. Att remittera till tertiärvården är viktigt eftersom det finns ett samband mellan fördröjd tillgång till tertiärvård och högre mortalitet, oavsett sjukdomens svårighetsgrad. I studien analyserade forskarna 95 finska remisser av patienter med IPF, varav över hälften kom från primärvården. Även om detta tyder på att läkarna inom primärvården känner igen tecknen på ILD ganska väl, var vissa brister i remisserna vanliga.

De remitterande läkarna glömde ofta att ta med information om patientens yrkesliv

Forskarna drar bland annat slutsatsen att patienthistoriken ofta var ofullständig. Uppgifter om rökning saknades i 58% av remisserna, trots att detta är en av de främsta orsakerna till kroniska lungsjukdomar. De remitterande läkarna glömde också ofta bort att ta med information om patientens yrkesliv och en bedömning av eventuell arbetsrelaterad exponering. Forskarna misstänker att remitterande läkare eventuellt bortser från tidigare yrkesliv eftersom patienterna är äldre. Det är dock viktigt att komma ihåg att vissa exponeringar kan utgöra en hälsorisk först efter en längre tid, vilket till exempel är fallet med asbest.

Tiden från det att symtomen uppträder till dess att remittering sker kan förkortas om allmänläkare får mer information om ILD

Den genomsnittliga tiden till remittering från det att symtomen uppträdde var 1,5 år. Det är en förhållandevis kort tid för interstitiella lungsjukdomar då den enligt andra studier är 2,2 år. Forskarna anser dock att tiden kan förkortas ytterligare och att kvaliteten på remisserna kan förbättras. De förespråkar att information om ILD ska ges till både läkare och patienter. Tiden från det att symtomen uppträder till dess att remitteringen sker kan dels förkortas genom att allmänläkare erhåller mer information om ILD och dels genom att allmänheten får mer lättförståelig information om ILD, anser forskarna. Sammantaget kan sådana åtgärder förhoppningsvis leda till tiden till diagnos kortas. 

Källa:
Minna Purokivi, Ulla Hodgson, Marjukka Myllärniemi, Eija-Riitta Salomaa, Riitta Kaarteenaho (2017): Are physicians in primary health care able to recognize pulmonary fibrosis? EUROPEAN CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL, 2017 VOL. 4, NO. 1, 1290339 DOI: 10.1080/20018525.2017.1290339
 
 

disclaimer
zinccode