- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

ILD är en komplex sjukdom och därför mycket intressant

Läkare Laurens De Sadeleer
Läsningstid: 3 min

Varför den unge läkaren Laurens De Sadeleer väljer att arbeta med ILD

 

Utvecklingen ger även hopp till patienterna och alla omkring dem

”För mig var det ett logiskt val att läsa medicin”, säger Laurens De Sadeleer. ”Läkaryrket kombinerar vetenskap med att ta hand om människor, något som alltid har tilltalat mig. Det ger mig en intellektuell utmaning som jag verkligen uppskattar.” För två år sedan avslutade De Sadeleer sin masterutbildning i medicin vid universitetet i Leuven. När han var färdig med de första två åren av sin specialisering inom lungmedicin fick han möjlighet att påbörja sina doktorandstudier om ILD. Efter de fyra årens forskning hoppas De Sadeleer kunna fortsätta med de två återstående åren av sin specialisering, så att han blir färdig lungspecialist. Men varifrån kommer hans fascination för ILD? De Sadeleer: ”Under mitt sista år som läkarstudent gjorde jag AT-tjänst på många olika platser. En av dem var hos ILD-specialisten professor Wuyts på lungavdelningen, och det var där min fascination för den här sjukdomen väcktes.” Eftersom det finns ungefär tvåhundra olika typer av ILD är diagnostiken både svår och utmanande. ”Det är ganska svårt att ta reda på vilken typ av ILD en patient har”, säger De Sadeleer. ”Det är sjukdomens komplexitet som gör den så intressant. Den har trollbundit mig ända sedan dess.”

Duvuppfödare

I sin doktorsavhandling fokuserar De Sadeleer på en specifik typ av ILD: kronisk hypersensitivitetspneumonit, som utvecklas vid inandning av organiska partiklar. ”Den här typen av ILD drabbar särskilt personer som kommer i nära kontakt med fåglar eller som har mögelangrepp i hemmet”, förklarar han. I sin forskning om kronisk hypersensitivitetspneumonit försöker De Sadeleer och hans kollegor ta reda på varför vissa personer som kommer i kontakt med fåglar, till exempel duvuppfödare, utvecklar den här sjukdomen medan andra inte gör det. De Sadeleer: ”I Leuven är vi i en unik position. Vårt sjukhus är ett av Europas största centra för lungtransplantation, och vi har tillgång till de sjuka lungor som avlägsnas vid transplantationskirurgi. Vi har dessutom tillgång till röntgenbilder av hela lungorna och kan se att vissa områden är helt förstörda av fibrosen medan andra delar av samma lunga inte alls är påverkade. Vi hoppas kunna ta reda på orsaken till detta.” Hans forskning pågår fortfarande, så det är för tidigt för egentliga resultat. Men De Sadeleer menar att de har hittat riktigt lovande ledtrådar som de kommer att utforska vidare.

Knastrande ljud

För De Sadeleer var det under allmäntjänstgöringen på lungavdelningen som han kom i nära kontakt med ILD. När han ser tillbaka på tiden som läkarstuderande kan han sammanfatta det som att informationen om ILD under lektionerna var sparsam, precis som för de flesta sällsynta sjukdomar. ”ILD togs visserligen upp, men inte utförligt, och vi talade absolut inte om alla de tvåhundra olika typerna”, säger han. Men han förklarar också att det inte är nödvändigt. ”Läkarutbildningar lägger grunden till alla slags olika specialiteter: allmänläkare, reumatologer, ortopeder, osv. Alla kommer inte att träffa patienter med ILD, så alla behöver inte känna till varje detalj. Men jag tror att det är viktigt för läkare att känna till att den här gruppen av sjukdomar finns. Så när en hjärtläkare träffar en patient som är andfådd och har ett knastrande ljud i lungorna, men ingen bakomliggande hjärtsjukdom, bör läkaren reagera och tänka på ILD. Medvetenhet om ILD bör förbättras, så att patienter inte förlorar värdefull tid innan de får sin diagnos.”


 

Vi hoppas kunna ta reda på varför vissa områden i lungorna är helt förstörda av fibrosen medan andra delar av samma lunga inte alls är påverkade

Dela erfarenheter

De Sadeleer berättar att ILD-området förändras hela tiden, så för en ung specialist som söker efter information om ILD kan det vara svårt att få en bra översikt över det aktuella läget. Han säger: ”Jag tycker det är viktigt att de som är intresserade av ILD träffas, till exempel på konferenser, för att utbyta information, studieresultat, erfarenheter och visioner. ILD-världen är liten och ILD-specialister har inte alltid någon i sin närhet att samarbeta med eller organisera aktiviteter tillsammans med. Därför är det viktigt att ILD-specialister träffas regelbundet. Det positiva med att det händer så mycket inom ILD-området just nu”, säger De Sadeleer, ”är att utvecklingen även ger hopp till patienterna och alla omkring dem.”


disclaimer
zinccode