- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

intervjuer

Från lemonad till banbrytande läkemedel – Boehringer Ingelheims fascinerande resa inom lungmedicinen

Boehringer Ingelheims (BIs) historia inom lungmedicin går ända tillbaka till 1885. Det var då den tyske kemisten Albert Boehringer bestämde sig för att köpa en vinstensfabrik i Ingelheim am Rhein. Han började tillverka vinsten och andra vinsyresalter, främst för användning inom livsmedelsindustrin. På 1900-talet började företaget dock fokusera på produkter som kunde användas i den växande läkemedelsindustrin.

boehringeringelheim-belungmagazine

Det började med att C.H. Boehringer Sohn, som företaget hette då, sålde basprodukter till apotek. År 1921 fick BI sitt första genombrott inom lungmedicin då man renade alkaloiden lobelin och formulerade den som ett läkemedel, som kom att användas med stor framgång för att stimulera andningen hos bland annat astmapatienter. Kort efter att Alberts söner tagit över ledningen av företaget lanserade man en annan behandling för luftvägssjukdomar år 1941, och därmed öppnades nya möjligheter för behandling av astma. Under de påföljande årtiondena utvecklade man kontinuerligt nya läkemedel, såväl receptbelagda som receptfria, för ett flertal olika luftvägssjukdomar. Till exempel lanserade BI ett revolutionerande läkemedel mot kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) år 2002. Helt i enlighet med företagets fokus på luftvägssjukdomar köpte BI år 2003 upp ett mikroteknologiföretag och öppnade därmed upp för ett helt nytt sätt att skapa läkemedelsaerosoler för patienter med luftvägssjukdomar.

Det här ”familjeföretaget” har nu omkring 50 000 anställda världen över, men dess mål är och förblir oförändrat: att utveckla banbrytande läkemedel och sjukvårdslösningar inom de områden där de största behoven finns, och därigenom skapa mervärde genom innovation. Detta framgår tydligt under perioden 2013–2015, då flera nya läkemedel och indikationer godkänns och lanseras, däribland sällsynta sjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF).

Forskningens spännande värld

Dr Bernd Disse arbetade som forskningsledare och senare som avdelningschef inom klinisk utveckling av lungmedicin hos BI, ända från 1980-talet till 2010-talet. Han har med andra ord bevittnat 30 års spännande utveckling. ”Jag tog examen i kemi och medicin, och började sedan arbeta på BI 1980”, berättar han. ”Jag brann för både kemi och medicin och ville kombinera de båda. Avdelningen för lungforskning och lungmedicin hos BI visade sig vara en utmärkt plats för detta.”

Enligt Bernd Disse var BI ett ledande företag inom luftvägssjukdomar i Tyskland på 1980-talet. ”Jag såg hur hängivet BI arbetade inom lungmedicin och blev mycket imponerad – det var helt unikt i Tyskland”, förklarar han. ”Den sortens entusiasm fanns nog bara i andra europeiska länder eller i USA. BI har ett långsiktigt engagemang för forskning och utveckling inom området luftvägssjukdomar. Det skapar en mycket stabil miljö, vilket är en förutsättning för framgång.”

Vilken riktning tror en expert att forskningen kommer att ta inom det här viktiga området?

”När det gäller progressiv lungfibros tror jag att lungornas roll hos vissa patienter med autoimmuna bindvävssjukdomar till viss del har förbisetts i klinisk praktik. Det kan bero på att det inte finns någon effektiv behandling för sjukdomarnas lungpåverkan. Ta till exempel en sjukdom som ledgångsreumatism. Ungefär 10% av patienterna har allvarlig progressiv lungfibros som till och med kan vara dödlig. Frågan är om den här typen av fibros skulle svara på befintliga behandlingar för IPF. Detta undersöks nu i en rad större studier på patienter med systemiska sjukdomar och progressiv lungfibros.” Förutom framstegen inom lungfibros tror Bernd Disse även att utveckling kommer att ske kring andra luftvägssjukdomar såsom cystisk fibros, KOL och astma.

När allt kommer omkring skiljer sig tillvägagångssättet kanske inte så mycket från hur Albert Boehringer började sin forskning i vinstensfabriken för mer än 130 år sedan. ”Allt handlar om inställningen”, säger Bernd Disse. ”Jag har alltid trivts mycket bra på BI. Det är en vetenskaplig och öppensinnad miljö där både de etiska och de medicinska aspekterna väger tungt. Jag hoppas verkligen att Boehringer Ingelheim även fortsättningsvis kommer att kunna bidra med medicinsk innovation till patienter med lungsjukdomar.” Om Albert Boehringer levde idag skulle han säkert ge sitt bifall.
 


disclaimer
zinccode