Lungefibrose Belung Magazine -Belung Magazine
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre nettleseropplevelsen din. Ved å bruke dette nettstedet, godtar du deres bruk Ok, jeg er enig Nei, gi meg mer info

intervjuer

-->

Ansvarsfraskrivelse

Bruk

Alt innhold på dette nettstedet tilhører Boehringer-Ingelheim-gruppen og er beskyttet av opphavsrett. Tillatelse til å bruke dokumenter (for eksempel hvitbøker, pressemeldinger, dataark, og OSS) fra dette nettstedet gis forutsatt at (1) denne kunngjøringen vises i alle kopier, og at særlig både opphavsrett og denne merknaden om tillatelse fremgår, (2) bruk av slike dokumenter fra dette nettstedet er kun ment i informasjons,- medie-, ikke-kommersielt eller personlig øyemed, og vil ikke bli kopiert eller lagt ut på noen datanettverk eller kringkastes i kommersielle medier, og (3) ingen endringer av noen dokumenter er gjort. Bruk til andre formål er uttrykkelig forbudt og kan føre til strenge sivile og strafferettslige sanksjoner. Overtredelser vil bli politianmeldt.

Tillatelse gitt ovenfor inkluderer ikke bruk av design eller layout på nettstedet inIPF.com, nettsiden boehringer-ingelheim.com eller noe annet nettsted som eies, drives, lisensieres eller kontrolleres av et av selskapene i Boehringer-Ingelheim-gruppen. Elementer på disse nettstedene er beskyttet av opphavsrett, produktdesign, varemerker, lover som regulerer urettferdig konkurranse, og andre lover og kan ikke kopieres eller etterlignes, verken helt eller delvis. Varemerker, kjennetegn, logoer, grafikk, lyd eller bilder fra Boehringer-Ingelheims nettsted kan ikke kopieres eller videresendes uten uttrykkelig tillatelse fra det spesifikke Boehringer-Ingelheim-selskapet som eier rettighetene.

Ansvarsfraskrivelse

Alle rimelige tiltak er gjort for å presentere nøyaktig og oppdatert informasjon på dette nettstedet. Men Boehringer-Ingelheim-gruppen og/eller dens respektive leverandører uttrykker ingen mening om relevansen av opplysningene i dokumentene og de grafiske fremstillingene på dette nettstedet for noe som helst formål. Alle slike dokumenter og relatert grafikk leveres «som det er» uten garantier av noe slag. Boehringer-Ingelheim-gruppen og/eller dens respektive leverandører fraskriver seg herved alle garantier og vilkår med hensyn til denne informasjonen, herunder alle underforståtte garantier og vilkår om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel og ukrenkelighet. All tilgang til og bruk av innhold skjer for brukerens egen risiko. Enheter i Boehringer-Ingelheim-gruppen og/eller dens respektive leverandører er under ingen omstendigheter ansvarlige for spesielle skader, indirekte skader eller følgeskader eller noen skader overhodet som følge av tapt bruk, tapte data eller tapt fortjeneste, enten i en kontraktshandling, ved uaktsomhet eller ved annen skadevoldende handling, som følge av eller i forbindelse med bruk eller ytelse av informasjon som er tilgjengelig på denne siden.

Dokumenter om farmasøytiske produkter er ikke ment som et alternativ til konsultasjon med helsepersonell eller andre kvalifiserte fagpersoner. Hvis du søker råd om et bestemt helseproblem, bør du kontakte helsepersonell.

Dokumenter og grafiske fremstillinger på denne serveren kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Det foretas regelmessige endringer av denne informasjonen. Boehringer-Ingelheim-gruppen og/eller dens respektive leverandører kan når som helst foreta forbedringer og/eller endringer av produktet/produktene og/eller programmet/programmene som er beskrevet her.

Meldinger om programvare, dokumenter og tjenester som tilbys på denne nettsiden

Boehringer-Ingelheim-gruppen og/eller dens respektive leverandører er under ingen omstendigheter ansvarlige for spesielle skader, indirekte skader eller følgeskader eller noen skader overhodet som følge av tapt bruk, tapte data eller tapt fortjeneste, enten i en kontraktshandling, ved uaktsomhet eller ved annen skadevoldende handling, som følge av eller i forbindelse med bruk eller ytelse av informasjon som er tilgjengelig på denne siden.

Lenker til tredjeparts nettsteder

Via lenkene i dette området kan du gå ut av Boehringer-Ingelheims nettsted. Disse lenkede nettstedene er ikke kontrollert av Boehringer-Ingelheim og ingen enhet i Boehringer-Ingelheim-gruppen er ansvarlig for innholdet på disse sidene eller noen lenke i disse, eller eventuelle endringer eller oppdateringer av slike nettsteder. Ingen enhet i Boehringer-Ingelheim-gruppen er ansvarlig for webcasting eller noen annen form for dataoverføring fra eksterne nettsteder. Disse lenkene er kun gitt av praktiske hensyn, og inkludering av lenker betyr ikke at Boehringer-Ingelheim-gruppen går god for nettstedet..

Merknad om opphavsrett

© 1999-2015 Boehringer-Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Tyskland. Med enerett.

Merknad om varemerke

Navn på faktiske selskaper og produkter som er nevnt her, kan være varemerker som tilhører de respektive eierne. Bruk av disse varemerkene, firmanavnet Boehringer-Ingelheim og firmalogo, unntatt det som er tillatt her, er uttrykkelig forbudt og kan være i strid med loven.

Spørsmål og tilbakemeldinger

Spørsmål og andre tilbakemeldinger adressert til Boehringer-Ingelheim via dette nettstedet bør ikke inneholde spørsmål om personlige helsemessige forhold eller om bestemte reseptbelagte produkter, men bør rettes til helsepersonell. Skulle noen bruker av disse dokumentene svare med informasjon, inkludert tilbakemeldingsdata, for eksempel spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende som gjelder innholdet i slike dokumenter, skal slik informasjon anses som ikke-konfidensiell, og Boehringer-Ingelheim-gruppen skal ikke ha noen forpliktelser av noe slag med hensyn til slik informasjon, og skal stå fritt til å gjengi, bruke, utlevere og distribuere denne informasjonen til andre uten begrensninger.

Din bruk av denne nettsiden kan registreres. Boehringer-Ingelheim-gruppen står fritt til å bruke denne informasjonen til statistiske evalueringer, for å sikre en uforstyrret tjeneste og for å forbedre våre nettsider. Ikke bruk tjenesten hvis du ikke godtar disse retningslinjene. Alle rettigheter som ikke spesifikt er gitt her, er reservert.


Boehringer Ingelheim Norway KS | Postboks 405, 1373 Asker | Tlf: 66 76 13 00
zinccode