lungefibrose behandling - Belung Magazine
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre nettleseropplevelsen din. Ved å bruke dette nettstedet, godtar du deres bruk Ok, jeg er enig Nei, gi meg mer info

Se andre utgaver

En av de største hindringene for behandling av ILD, kan takles

En god start er halvveis til målet, er definitivt sant når det gjelder behandling av interstitiell lungesykdom (ILD). Tidlig diagnostisering av idiopatisk lungefibrose (IPF), en av de vanligste formene for ILD, har blitt enda viktigere med utviklingen av nye behandlingsalternativer. For å utforske hvor raskt IPF-pasienter henvises til spesialistbehandling, analyserte finske forskere henvisningsbrev. Funnene deres retter seg mot viktige tiltak som kan tas for å forkorte forsinkelsen fra symptomdebut til henvisning. 

early-diagnosis-belung-magazine

Ifølge forskerne er dette første gangen henvisningspraksisen for IPF-pasienter til spesialistbehandling via henvisningsbrev er blitt evaluert. Henvisning til spesialistbehandling er viktig, siden forsinket tilgang til spesialistbehandling er forbundet med høyere mortalitet, uavhengig av sykdommens alvorlighetsgrad. Forskerne analyserte 95 finske henvisningsbrev for pasienter med IPF. Over halvparten av henvisningsbrevene kom fra fastlegene. Selv om dette antyder at leger i primærhelsetjenesten ser ut til å være flinke til å mistenke ILD, var det også enkelte gjennomgående mangler i henvisningsbrevene.

De henvisende legene glemmer også ofte å oppgi informasjon om yrkesmessig historikk

Forskerne konkluderte blant annet at innholdet i anamnesen ofte var utilstrekkelig. En historikk med røyking var utelatt i 58 % av tilfellene, selv om det er en av de viktigste årsakene til kroniske lungesykdommer. De henvisende legene glemmer også ofte å oppgi informasjon om yrkesmessig historikk og en evaluering av eksponering i løpet av arbeidslivet. Forskerne tror at den henvisende legen kan glemme den yrkesmessige historikken når pasientene er eldre. Det er imidlertid avgjørende å huske at enkelte eksponeringer bare er helsefarlige etter lang tid, for eksempel asbest.

Hvis fastleger får mer informasjon om ILD, kan det forkorte forsinkelsen fra symptomdebut til henvisning

Gjennomsnittlig tid fra symptomdebut til henvisning var 1,5 år, et relativt kort tidsrom for ILD; ifølge andre studier var gjennomsnittstiden fra symptomdebut til diagnose 2,2 år. Forskerne tror at henvisningstiden kan forkortes og at kvaliteten på henvisningsbrevene kan forbedres. De argumenterer at informasjon om ILD bør gis både til leger og pasienter. På den ene side, hvis fastleger får mer informasjon om ILD, kan det forkorte forsinkelsen fra symptomdebut til henvisning. Og på den annen side, argumenterer forskerne at mer lettforståelig informasjon om ILD til allmennheten også kan forkorte forsinkelsen fra symptomdebut til henvisning. Sammen kan forhåpentligvis slike tiltak bedre behandling av ILD. 

Kilde:
Minna Purokivi, Ulla Hodgson, Marjukka Myllärniemi, Eija-Riitta Salomaa, Riitta Kaarteenaho (2017): Are physicians in primary health care able to recognize pulmonary fibrosis?EUROPEAN CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL, 2017 VOL. 4, NO. 1, 1290339 DOI: 10.1080/20018525.2017.1290339
 
 

Boehringer Ingelheim Norway KS | Postboks 405, 1373 Asker | Tlf: 66 76 13 00
zinccode