- Belung Magazine
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met dergelijk gebruik van cookies. OK, ik snap het Meer informatie

View other editions

Depressie bij IPF: iets om zeer alert op te zijn

Mensen bij wie een aandoening als idiopathische pulmonale fibrose (IPF) wordt vastgesteld, krijgen niet alleen met lichamelijke problemen te maken. Door de aandoening zelf en het te horen krijgen van de diagnose, kunnen mentale problemen ontstaan. Een depressie kan dan op de loer liggen. Volgens onderzoek komt depressie vrij veel voor onder mensen met IPF. Verschillende wetenschappers benadrukken daarom het belang van goede controle en behandeling van depressie bij IPF-patiënten. 

depression-belungmagazine

Het is belangrijk alert te zijn op tekenen van een depressie, ook als de longfunctie zo slecht nog niet is

Kort geleden analyseerden Japanse onderzoekers de gegevens van 121 IPF-patiënten, van wie er 27 als depressief of grensgeval depressief waren aangemerkt. Depressie bleek een belangrijke factor te zijn voor de gezondheidstoestand van deze patiënten. Daarom vermoeden de onderzoekers dat een goede behandeling van depressie, bijvoorbeeld in de vorm van counseling, de kwaliteit van leven van IPF-patiënten kan bevorderen. Volgens hen is het belangrijk alert te zijn op tekenen van een depressie, ook als de longfunctie zo slecht nog niet is. IPF-patiënten zouden standaard gecontroleerd moeten worden op depressie, en er zou passende hulp moeten worden aangeboden, zoals psychologische counseling en behandeling met antidepressiva.

Uw mentale gezondheid speelt een even grote rol, en moet dan ook altijd serieus worden genomen

Kim Fredrickson, bij wie in 2014 IPF werd vastgesteld, is het helemaal met de Japanse onderzoekers eens. Volgens haar is het heel normaal dat mensen zich verdrietig, gefrustreerd, boos en overdonderd voelen als ze te horen krijgen dat ze IPF hebben. Ook geeft ze aan dat veel patiënten en naasten door continue stress en verdriet te maken krijgen met depressie. Wel benadrukt ze dat er gelukkig veel manieren zijn om een depressie aan te pakken. Naast medicatie, een optie die u altijd kunt aankaarten bij uw arts, kunnen gesprekstherapie, lichaamsbeweging en lotgenotengroepen ook veel betekenen. Hoe u zich voelt, heeft immers niet alleen te maken met uw longfunctie. Uw mentale gezondheid speelt een even grote rol, en moet dan ook altijd serieus worden genomen.

Prof. Demosthenos Bouros en zijn Griekse collega's hebben recent onderzoek gedaan naar de gevolgen van depressie voor mensen met IPF. Ze presenteerden ze hun onderzoeksbevindingen tijdens het jaarlijkse congres van de American Thoracic Society (ATS) in Washington. Hun onderzoek was een prospectief onderzoek met 72 IPF-patiënten bij wie nog nooit een depressie was vastgesteld. Bij 39% van deze patiënten bleek depressie aanmerkelijke invloed te hebben op de ernst van hun IPF, de last die ze hadden van hun symptomen, en hun kwaliteit van leven. Volgens de onderzoekers is er meer prospectief onderzoek nodig, en moet daarbij gekeken worden naar de rol van medicamenteuze behandeling met antidepressiva bij IPF-patiënten met een depressie.

Bronnen:
Matsuda T, et al. Intern Med 56: 1637-1644, 2017 DOI: 10.2169/internalmedicine.56.7019
Abstract, gepresenteerd door Argyrios Tzouvelekis et al. tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Thoracic Society, mei 2017, Washington, VS: http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/ajrccm-conference.2017.195.1_MeetingAbstracts.A1138
https://pulmonaryfibrosisnews.com/2017/08/08/pulmonary-fibrosis-and-struggles-and-solutions-for-dealing-with-depression/

 

disclaimer
BE/OFE-171214f 04/2018