- Belung Magazine
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met dergelijk gebruik van cookies. OK, ik snap het Meer informatie

Door het complexe karakter is ILD een enorm interessante aandoening

Arts Laurens De Sadeleer
Lees tijd: 3 min

Waarom de jonge arts Laurens De Sadeleer zich op ILD wil richten

Net afgestudeerde artsen staan voor een belangrijke keuze: wat voor soort arts willen ze worden? Worden ze chirurg, huisarts, kinderarts of misschien wel reumatoloog? De opties zijn eindeloos! Wat doet bepaalde jonge artsen besluiten te gaan werken als longarts met als specialisatie interstitiële longziekten (ILD, 'interstitial lung disease')? Laurens De Sadeleer is zo'n jonge arts. Hij vertelt over de door hem gekozen carrière en legt uit waar zijn interesse voor ILD vandaan komt. Ook beschrijft hij wat studenten tijdens hun geneeskundestudie leren over deze moeilijk behandelbare aandoening.

Nieuwe ontwikkelingen geven patiënten en hun naasten hoop

“Geneeskunde studeren was voor mij een heel logische keuze”, vertelt Laurens De Sadeleer. “Ik heb altijd al graag mensen willen helpen en wetenschap vond ik van kinds af aan interessant. Als arts kan ik deze interesses heel goed combineren. De intellectuele uitdaging van dit werk spreekt me enorm aan.” Twee jaar geleden rondde hij zijn masteropleiding geneeskunde aan de KU Leuven af. Nadat hij de eerste twee jaar van zijn specialisatie pneumologie doorlopen had, kreeg hij de mogelijkheid te promoveren op het gebied van ILD. Na dit vier jaar durende promotietraject wil hij alsnog de resterende twee jaren van zijn specialisatie doorlopen, zodat hij zich officieel longarts mag gaan noemen. Maar waar komt zijn fascinatie voor ILD eigenlijk vandaan? De Sadeleer: “In het laatste jaar van mijn geneeskundeopleiding deed ik verschillende stages. Bij één van deze stages kwam ik terecht bij prof. Wuyts, ILD-specialist binnen de afdeling Pneumologie. Toen ontstond mijn fascinatie voor deze aandoening.” De diagnostiek van ILD is erg ingewikkeld, want er bestaan ongeveer tweehonderd verschillende vormen. “Het valt niet mee om te achterhalen welke vorm van ILD iemand heeft”, verklaart De Sadeleer. “Maar juist door dit complexe karakter is ILD zo'n enorm interessante aandoening. ILD blijft me boeien.”

Duivenmelkers

De Sadeleers promotietraject is gericht op een bepaalde vorm van ILD: chronische overgevoeligheidspneumonitis. Deze vorm van longfibrose wordt veroorzaakt door het inhaleren van organisch materiaal. “Dit type longfibrose wordt vooral gezien bij mensen die nauw contact hebben met vogels of een huis hebben waarin bepaalde schimmels aanwezig zijn”, legt hij uit. Met hun onderzoek naar chronische overgevoeligheidspneumonitis proberen De Sadeleer en zijn collega's te achterhalen waarom sommige mensen die veel met vogels in contact komen, duivenmelkers bijvoorbeeld, de aandoening wel krijgen, en andere mensen niet. De Sadeleer: “Hier in Leuven verkeren we in een unieke positie. Ons ziekenhuis is namelijk een van de grootste longtransplantatiecentra in Europa. Hierdoor kunnen we de aangetaste longen onderzoeken die bij transplantaties verwijderd zijn. Als we scans van complete longen bekijken, blijkt dat sommige delen van een long helemaal vernietigd worden door de fibrose, terwijl andere delen van dezelfde long niet zo worden aangetast. We hopen te achterhalen hoe dat komt.” Het onderzoek loopt nog, en er zijn dus nog geen resultaten bekend. Wel hebben ze volgens De Sadeleer al veelbelovende aanknopingspunten voor nader onderzoek gevonden.

Klittenbandgeluid

De Sadeleer ging zich dus pas tijdens zijn stages op de afdeling Pneumologie echt verdiepen in ILD. Terugkijkend op zijn geneeskundestudie moet hij bekennen dat ILD bij hoorcolleges maar beperkt aan bod kwam, net als het merendeel van de zeldzame aandoeningen. “ILD werd zeker besproken, maar niet heel uitgebreid en het is beslist niet zo dat alle tweehonderd vormen aan bod kwamen”, vertelt hij. Maar volgens hem hoeft dat ook niet. “De geneeskundeopleiding vormt de basis voor uiteenlopende artsen, van huisartsen tot reumatologen en orthopedisten. Niet alle artsen krijgen te maken met ILD-patiënten, dus hoeven ze ook niet allemaal al die details te weten. Wel vind ik het belangrijk dat elke arts op de hoogte is van het bestaan van deze aandoening. Stel dat een cardioloog bij een patiënt zonder onderliggende hartaandoening kortademigheid en een klittenbandgeluid in de longen ontdekt, dan hoort er bij die arts een lampje te gaan branden waardoor hij denkt aan ILD. De bekendheid van ILD moet vergroot worden, zodat patiënten minder lang hoeven te wachten op de juiste diagnose en geen kostbare tijd verliezen.

We hopen te achterhalen waarom sommige delen van een long helemaal vernietigd worden door de fibrose, terwijl andere delen van dezelfde long niet zo worden aangetast

Ervaringen uitwisselen

De Sadeleer benadrukt dat de kennis op het gebied van ILD zich continu ontwikkelt. Voor jonge specialisten die zich in ILD willen verdiepen, kan het hierdoor lastig zijn om een goed beeld te krijgen van de huidige stand van zaken. De Sadeleer geeft aan: “Ik denk dat het voor mensen die zich met ILD bezighouden, belangrijk is met elkaar in contact komen, zodat ze onderling informatie, onderzoeksresultaten, ervaringen en visies kunnen uitwisselen. Congressen kunnen daarvoor een goede gelegenheid zijn. De medische ILD-gemeenschap is maar klein en niet elke ILD-specialist heeft iemand in de buurt om mee samen te werken of iets mee te organiseren. Daarom is het goed als ILD-specialisten geregeld samenkomen. De continue veranderingen op het gebied van ILD hebben natuurlijk ook een positieve kant”, besluit De Sadeleer. “Die nieuwe ontwikkelingen geven patiënten en hun naasten hoop.”


disclaimer
BE/OFE-171214f 04/2018