- Belung Magazine
Tämä sivusto käyttää evästeitä selailukokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä tätä sivustoa suostut käyttämään niitä OK, olen samaa mieltä Ei, anna lisätietoja

View other editions

IPF:ään liittyvään masennukseen on kiinnitettävä huomiota

Kun potilaalla diagnosoidaan  idiopaattisen keuhkofibroosin (IPF:n) kaltainen sairaus ei edessä  ole vain fyysisiä haasteita. Diagnoosi ja sairaus rasittavat myös henkistä hyvinvointia ja on vaara sairastua masennukseen. Tutkimuksista käykin ilmi, että IPF-potilailla masennus on suhteellisen yleistä. Tästä syystä tutkijat painottavat, että IPF-potilaiden kohdalla huomiota on kiinnitettävä masennusriskin seulontaan ja masennuksen hoitoon. 

depression-belungmagazine

On tärkeää kiinnittää huomiota masennuksen oireisiin vaikka keuhkojen toiminta ei vielä olisikaan vakavasti heikentynyt

Japanilaiset tutkijat seuloivat hiljattain 121 IPF-potilaan ryhmän, jossa 27 potilaalla todettiin joko raja-arvolla oleva tai varma masennus. Näiden potilaiden terveydentilaa ajatellen masennus oli keskeisessä roolissa. Tutkijat ovatkin sitä mieltä, että tehokas masennuksen hoito, kuten terapia voi parantaa IPF-potilaiden elämänlaatua. He toteavat, että on tärkeää kiinnittää huomiota masennuksen oireisiin, vaikka keuhkojen toiminta ei olisikaan vakavasti heikentynyt. IPF-potilaat pitäisi lähettää rutiininomaisesti masennusseulontaan ja heille tulisi tarjota oireenmukaista hoitoa, mukaan lukien psykoterapiaa ja masennuslääkkeitä.

Mielenterveys on aivan yhtä tärkeää ja siihen pitää aina suhtautua vakavasti

Kim Fredrickson, jolla diagnosoitiin IPF vuonna 2014 vahvistaa japanilaistutkijoiden löydökset. Hän kertoo, että IPF-diagnoosin saantihetkellä on normaalia tuntea olonsa surulliseksi, turhautuneeksi, vihaiseksi ja hämmentyneeksi. Hän huomauttaa myös, että niin potilaat kuin heidän hoitajansakin kamppailevat yleisesti masennuksen kanssa, sillä stressi ja huoli on jatkuvaa. Hänen mukaansa on kuitenkin onni, että masennukseen on useita hoitovaihtoehtoja. Lääkärin kanssa voi aina keskustella lääkityksestä ja tämän lisäksi tarjolla on keskusteluterapiaa ja harjoitus- ja tukiryhmiä. Loppujen lopuksi vointi ei määräydy pelkästään keuhkojen toiminnan perusteella vaan mielenterveys on aivan yhtä tärkeää ja siihen pitää aina suhtautua vakavasti.
 
Professori Demosthenes Bouros kreikkalaisine kollegoineen esitteli hiljattain löydöksiään masennuksen vaikutuksista IPF-potilailla American Thoracic Societyn (ATS:n) vuotuisessa kongressissa Washingtonissa. Heidän prospektiiviseen tutkimukseensa osallistui 72 IPF-potilasta, joilla ei ole aiemmin ollut masennusta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 39 prosentilla näistä potilaista masennus vaikutti merkittävästi sairauden vakavuuteen, oiretaakkaan ja elämänlaatuun. Tutkijoiden mukaan seuraavissa prospektiivisissa tutkimuksissa on keskityttävä tutkimaan masennuslääkkeiden roolia masennuksesta kärsivien IPF-potilaiden hoidossa.
 
Lähteet:
Matsuda T, et al. Intern Med 56: 1637–1644, 2017 DOI: 10.2169/internalmedicine.56.7019
Argyrios Tzouvelekis et al:n esittelemä abstrakti American Thoracic Societyn vuosikokouksessa, toukokuu 2017, Washington, Yhdysvallat: http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/ajrccm-conference.2017.195.1_MeetingAbstracts.A1138
https://pulmonaryfibrosisnews.com/2017/08/08/pulmonary-fibrosis-and-struggles-and-solutions-for-dealing-with-depression/

 

disclaimer
OFE12/728032018