- Belung Magazine
Dette websted bruger cookies til at forbedre din browseroplevelse. Ved at bruge dette websted accepterer du deres brug OK, jeg er enig Nej, giv mig mere info

View other editions

Luftforurening og ILS: mere end man umiddelbart kan se

Når du læser denne artikel, er der ret stor sandsynlighed for, at du trækker vejret lige nu. Du indånder luften omkring dig uden overhovedet at lægge mærke til det. Luften lugter (forhåbentlig) ikke, den er ikke farvet, og den ser sandsynligvis ret tom ud. Men den er fuld af forskellige partikler, som ikke kan ses med det blotte øje. Partiklerne kan være tegn på luftforurening, og de bliver i stigende grad kædet sammen med flere sygdomme, herunder astma, KOL, hjerte-kar-sygdom og lungekræft. Man har for nylig fundet ud af, at luftforurening også er en risikofaktor for ILS.                                                                                           

Uanset om du bor i en tætbefolket by eller ude på landet, er luften omkring dig fuld af forskellige gasser og partikler. Og selvom vi har brug for ilten i luften for at overleve, er det ikke den vigtigste bestanddel i luften. Ilt udgør ca. 21 % af den normale luft omkring dig. Kvælstof er med 78 % den gas, der er langt mest af. Det giver en rest på ca. 1 %, som består af mange forskellige gasser som argon, kuldioxid, neon, metan, helium, krypton, brint, xenon, ozon og nitrogendioxid. Luft indeholder også en varierende mængde vanddamp, som afhænger af lufttemperaturen.

 

Partikler

Det er en kompleks blanding af stoffer, som svæver i luften, og som findes i forskellige størrelser

Ud over gasser indeholder luften omkring dig (eller "den omgivende luft") forskellige partikler, som svæver rundt i luften og ikke kan ses med det blotte øje. Partiklerne kan være fra naturen, f.eks. pollen, havsalt (når havvand fordamper) eller sandstøv (som kan blæses hele vejen op til det nordlige Europa fra Sahara). Men hvis du lever i et byområde, er luften omkring dig sandsynligvis fyldt med partikler, som ikke stammer fra naturen, men som er et resultat af menneskets aktiviteter. Det giver luftforurening. Luftforurening består af en blanding af forskellige elementer som partikler, nitrogendioxid, svovldioxid, sort røg og ozon (se boks 1).1,2 Partikler, ozonkoncentrationen på jordniveau og nitrogendioxid er dem, der har den stærkeste forbindelse til lungesygdomme.3 Ifølge dr. Frans de Jongh (lungefysiolog og assisterende professor ved universitetet i Twente i Holland) er partikler især skadelige for lungerne. “Det er en kompleks blanding af stoffer, som svæver i luften, og som findes i forskellige størrelser. De indeholder alle mulige stoffer som salt og sand, men også partikler fra dieseludstødning og tungmetaller. Jo mindre partiklerne er, jo dybere ned i lungerne kan de komme, og jo større sundhedsproblemer kan de give. Mest skadelige for helbredet er partikler med en diameter på 10 mikron eller derunder." Som du kan se i figur 1, er 10 mikron ca. fem gange mindre end et menneskehår!

Finedust Belung Magazine

dk-fine-dust-belung-magazine Figur 1. Partikelstørrelser.

Kilder til luftforurening

"Luftforurening i byområder skyldes både mobile kilder som vej- og lufttrafik og stationære kilder som industri. Husholdningerne bidrager også til luftforureningen, f.eks. ved afbrænding af træ til madlavning og opvarmning," forklarer Frans de Jongh. Men det betyder ikke nødvendigvis, at man indånder ren luft, hvis man bor på landet. Der genereres også partikler ved intensivt kvægbrug, og de kan komme til landet fra landene omkring en.1 Men ikke al luftforurening skyldes menneskelig aktivitet. I nogle lande påvirkes luftkvaliteten i høj grad af støvstorme, især i områder tæt på ørkener.4 Også vejret (og den fremherskende vindretning) har stor indflydelse på luftforureningen. Alt efter retningen kan vinden blæse luftforurening ud af eller ind i visse områder. På den anden side får regnen partiklerne til at falde ned og renser dermed luften.

Verdens reneste luft

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) fører en database, hvor de samler målinger af hovedsageligt luftkvaliteten i byer.4 De har beregnet, at 92 % af verdens befolkning lever på steder med luftforurening. I boks 2 kan du finde flere oplysninger om, hvordan man måler luftkvalitet.

Air quality Belung Magazine

Byer i Indien, Saudi-Arabien og Kina er øverst på listen over de mest forurenede byer i verden (se boks 3).6 Men ikke alle byer indsamler oplysninger eller registrerer luftforureningen, heriblandt byer, som man har mistanke om, er de mest forurenede.4 Områderne med verdens reneste luft findes i USA og Nordeuropa (se boks 4).6

Air pollution

Air pollution Belung Magazine

Du kan se luftkvaliteten i dit eget område ved at kigge på WHO's interaktive luftforureningskort: http://maps.who.int/airpollution/ (se også figur 2).

dk-air-qualty-belung-magazine Figur 2. Verdenssundhedsorganisationens kort over luftforurening i verden. Årlig middel omgivende PM2.5 (µg/m3):
92 % af verdens befolkning lever på steder med luftforurening

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forholdet mellem forureningen af den omgivende luft og ILS er først for nylig blevet mere klart. Frans de Jongh: "Man mener nu, at luftforurening spiller en rolle i forhold til udvikling og forværring af denne sygdom." Men der er desværre stadig meget, vi ikke ved. Han fortsætter: "Vi ved, at mindre partikler hovedsageligt er årsag til skader på lungevævet i forbindelse med ILS. De fleste af PM10 partiklerne kommer aldrig ned i lungerne. Med den hastighed, de indåndes, "smadrer" de ind i bagsiden af halsen, hvorefter de synkes og ender i mavesækken. Mindre partikler, især dem på tre mikron eller derunder, når ned i lungerne, hvor de kan påvirke lungevævet negativt." Men ikke alle påvirkes ens af disse partikler. "En persons genetiske eller immunologiske profil spiller en vigtig rolle i forhold til at fjerne de partikler, som sætter sig i vævet. Det betyder, at nogle mennesker er født med en evne til at fjerne de partikler, de har indåndet. Kroppen nedbryder dem, hvorefter de elimineres. Hos andre virker denne mekanisme ikke så effektivt. Vi ved desværre endnu ikke, hvem der har denne gunstige genetiske profil, og hvem der ikke har den," siger Frans de Jongh.

Udendørs motion

Foreløbig er det vigtigste i forhold til at mindske effekten af luftforurening ved ILS at sørge for, at du indånder så få af disse skadelige partikler som muligt. Det er ikke realistisk at flytte til de dele af verden, som har mindst luftforurening. Men de fleste kilder til udendørs luftforurening er helt uden for vores kontrol og kræver handling fra byer samt beslutningstagere i sektorer som transport, energiaffaldshåndtering, bygninger og landbrug.4 Ved lungesygdomme som astma og KOL er det ret klart, hvordan patienterne kan minimere deres eksponering for stoffer, der irriterer, f.eks. ved at rengøre deres hjem og holde op med at ryge. Men det er ikke så klart i forhold til ILS. Frans de Jongh: "Det er vigtigt så vidt muligt at holde hjemmet og arbejdsmiljøet fri for forurenende partikler. Det vil hjælpe at rense luften med filtre, men deres effekt er begrænset i forhold til ILS, da det her er de mindre partikler, som ikke opfanges af disse filtre, der spiller en vigtig rolle." Men er den bedste måde at undgå luftforurening på at holde sig inden døre? Det mener Frans de Jongh ikke: "Jeg vil ikke råde ILS-patienter til at holde sig inden døre. Når man går udenfor og f.eks. dyrker motion, indånder man flere partikler. Men de positive effekter på sundheden opvejer de negative effekter ved at blive inden døre og ikke foretage sig noget."

Litteraturhenvisninger
1. http://www.vggm.nl/ufc/file2/hgm_internet_sites/benzvi/37a4f930f2307f2b5c1cd8d93ebadc71/pu/FAQ_s_Lucht_definitief_21_03_2013.pdf. Tilgået juni 2017
2. http://www.atlasleefomgeving.nl. Tilgået juni 2017.
3. Johannson KA, Balmes JR, Collard HR. Air pollution exposure: a novel environmental risk factor for interstitial lung disease? Chest 2015;147:1161-7.
4. Ambient air pollution. A global assessment of exposure and burden of disease. Verdenssundhedsorganisationen 2016. http://www.who.int/phe/publications/air-pollution-global-assessment/en/. Tilgået juni 2017.
5. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/juni/Monitoringsysteem_luchtkwaliteit_in_perspectief_Achtergrondrapport. Tilgået juni 2017.
6. http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/. Tilgået juni 2017.

 

disclaimer
zinccode