- Belung Magazine
Dette websted bruger cookies til at forbedre din browseroplevelse. Ved at bruge dette websted accepterer du deres brug OK, jeg er enig Nej, giv mig mere info

View other editions

Hvordan takler vi åndenød ved idiopatisk lungefibrose?

Det må være en af de sværeste ting ved idiopatisk lungefibrose (IPF): Åndenød. Vanskelighederne ved at få vejret giver en dårlig opfattet livskvalitet og en væsentlig indskrænkning af de daglige aktiviteter. Det er ikke nogen overraskelse, at effektiv behandling er en vigtig målsætning for pleje af patienter med idiopatisk lungefibrose. Men hvor står vi lige nu på dette vanskelige område? Forskere skrev et sammendrag i tidsskriftet  Expert Review of Respiratory Medicine.

chronic-breathlessness-belung-magazine

Hvad sker der helt præcis i kroppen, når du taber pusten på grund af idiopatisk lungefibrose? Det skyldes en ubalance mellem de neurologiske signaler og den mekaniske respons. Dine nerver fortæller lungerne, at de skal arbejde hårdere (det "neurologiske signal"), men idiopatisk lungefibrose betyder, at lungerne ikke kan reagere på en passende måde. Den mekaniske respons (udvidelse af lungerne for at trække luften ind) er ikke stærk nok. Som patient er du bevidst om denne ubalance, og det øger følelsen af utilstrækkelig indånding. Denne ubalance forekommer fortrinsvist under aktiviteter, hvilket får dig til at begrænse aktiviteterne, så det påvirker din livskvalitet negativt.

Arvævet i de mindste dele af lungerne gør det sværere for ilten at komme fra lungerne over i blodbanen

Men lungerne skal også arbejde hårdere, når du er i hvile. Ved idiopatisk lungefibrose bliver dine lunger "stivere", så det bliver hårdere at udvide lungerne, og luften blæses ud af lungerne, hurtigere end du ønsker. En tredje ting, der sker i lunger med idiopatisk lungefibrose, er noget, der kaldes "forringet luftskifte". Arvævet i de mindste dele af lungerne gør det sværere for ilten at komme fra lungerne over i blodbanen. Alt dette får patienter med idiopatisk lungefibrose til at trække vejret hurtigere og mere overfladisk.

Er vi så i stand til at håndtere åndenød ved idiopatisk lungefibrose? Forskerne nævner en række behandlinger. Evidensen for, at behandlingerne kan have en positiv indvirkning på åndenød ved idiopatisk lungefibrose, er desværre temmelig svag. Derfor taler forskerne for mere omhyggeligt udarbejdede studier. Disse studier skal undersøge virkningen af indgreb i behandlingen af idiopatisk lungefibrose. De vil forhåbentlig indeholde stærke fingerpeg om, hvordan dette alvorlige symptom skal bekæmpes. 

Forskerne taler for mere omhyggeligt udarbejdede studier
Kilde:
Denis E. O’Donnell, J. Alberto Neder, Ingrid Harle & Onofre Moran-
Mendoza (2016): Chronic breathlessness in patients with idiopathic pulmonary
fibrosis: a major challenge for caregivers, Expert Review of Respiratory Medicine, DOI:
10.1080/17476348.2016.1251843
 
 

disclaimer
zinccode